O mnie

Jestem pasjonatem technologii informatycznych z ponad 13 letnim doświadczeniem w analizie, projektowaniu architektury i w implementacji rozwiązań IT dla przedsiębiorstw. W tym czasie uczestniczyłem w wielu różnorodnych projektach systemów dedykowanych dla branży budowlanej i energetycznej a także bardziej ogólnych dla sektora publicznego, przemysłowego oraz usługowego. Swoją wiedzę i doświadczenie rozwijałem podczas współpracy z najlepszymi projektantami, programistami, architektami i ekspertami w branży, z uwzględnieniem członków kadry zarządzającej. Czerpię dużo satysfakcji z poznawania nowych technologii i  stosowania ich w praktyce do zaspokajania kluczowych potrzeb biznesowych użytkowników.

Ukończyłem studia na kierunku Informatyka w Instytucie Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.  Temat mojej pracy magisterskiej to „Budowa elastycznych wielomodalnych systemów biometrycznych”. Moja specjalność główna to Inżynieria Systemów Informatycznych. Do moich zainteresowań naukowych (oprócz inżynierii oprogramowania) należą: biznesowe zastosowania informatyki, systemy klasy ERP, sztuczna inteligencja (AI), Business Intelligence (BI), optymalizacja, techniki uczenia maszynowego i odkrywania wiedzy (Machine Learining, Knowledge Discovery, Data Mining), bezpieczeństwo informacji. Z tego powodu w trakcie studiów podjąłem decyzję o rozszerzeniu zakresu studiów o dodatkową specjalność: Systemy Informacyjno-Decyzyjne.

W codziennej pracy zajmuję się definiowaniem architektur systemów zgodnie z TOGAF®, analizą i modelowaniem ArchiMate® i UML®, modelowaniem baz danych i implementacją bazowych funkcjonalności (frameworków) dedykowanych dla aplikacji pracujących pod systemem Microsoft Windows® (.NET Framework: WPF, WinForms), a także dla systemów dostępnych przez przeglądarkę WWW (ASP.NET MVC, Java EE, ExtJS, Javascript).

Specjalizuję się w projektowaniu funkcjonalnych, estetycznych i wygodnych w obsłudze graficznych inferfejsów użytkownika. Tworzę kontrolki GUI wielokrotnego użytku i modularne systemy przetwarzające i wizualizujące zunifikowane informacje z różnych źródeł, takich jak bazy danych, pliki XML i tekstowe, urządzenia podczytowe (np. liczniki energii elektrycznej, koncentratory), webservice i inne. W zależności od charakteru prezentowanych danych stosuję różne formy prezentacji takie jak: dynamiczne tabele, interaktywne wykresy, raporty, wizualizacja na mapie synoptycznej w 3D.

Oprócz tego często przyjmuję rolę przywódcy zespołu/kierownika projektu. Zarządzam zakresem projektu, ustalam wymagania i nadzoruję harmonogram realizacji. Koordynuję pracę kilkuosobowych zespołów: przydzielam zadania, kontroluję i raportuję postępy prac. Posiadam wiedzę teoretyczną i stale udoskonalane umiejętności praktyczne w zakresie uznanych metodyk inżynierii oprogramowania oraz zarządzania projektami, takich jak RUP, Scrum, MSF, Prince 2, PMP, ITIL, ISO 9001.

W roli Konsultanta/Architekta Technicznego doradzam w zakresie bezpieczeństwa systemów IT, metod i technologii wytwarzania oprogramowania, automatyzacji czynności wdrożeniowych oraz eksploatacji systemów. Podkreślam korzyści wynikające z właściwego doboru sprawdzonych metod, praktyk i narzędzi do rozwiązania postawionego problemu.

W moich projektach kładę nacisk na pełne zrozumienie i realizację wymagań klienta, dobrą komunikację w trakcie realizacji projektu i wysoką jakość wytwarzanego oprogramowania.